Polska Platforma Tańca 2024: Zapraszamy na warsztat online z Angelą Conquet

Zapraszamy na warsztat online z Angelą Conquet wszystkich artystów(-ki), a także producentów(-ki) tańca i choreografii zainteresowanych(-e) udziałem w Polskiej Platformie Tańca 2024 oraz przyszłych wydarzeniach branżowych.

Warsztaty poprowadzi Angela Conquet. Aktualnie międzynarodowa współkuratorka Biennale Tańca w Lyonie, wcześniej pełniła m.in. funkcję dyrektora Dancehouse (Melbourne, Australia) i dyrektora tańca w Mains d’Oeuvres (Paryż, Francja), była także gościnną kuratorką Dance w Vancouver (Kanada). 

Warsztaty „Let’s connect  meaningfully”:

I grupa (emerging): 14 kwietnia 10:00-11:30 / początkujący artyści i producenci;

II grupa (established): 14 kwietnia 12:00-13:30 / doświadczeni artyści i producenci.

Zapraszamy wszystkich polskich artystów(-ki) i producentów (-ki) działających(-ce) w obszarze tańca i choreografii do udziału w jednym z dwóch proponowanych warsztatów. Pierwszy warsztat dedykowany jest początkującym artyst(k)om i producent(k)om, drugi – bardziej doświadczonym. Obydwa warsztaty będą miały na celu przygotowanie społeczności tanecznej do skutecznego i znaczącego odnalezienia się w relacjach z prezenter(k)ami podczas Polskiej Platformy Tańca lub podczas kolejnych wydarzeń branżowych. Proponowane praktyki, ćwiczenia i narzędzia pomogą uczestni(cz)kom znaleźć właściwych rozmówców(-czynie), elokwentnie opowiadać o swojej pracy oraz prowadzić rozmowę z pewnością, mając na celu nawiązanie nowych i długotrwałych kontaktów.

Angela Conquet opracowała i zrealizowała wiele międzynarodowych projektów w Europie, Azji oraz Ameryce Północnej, a także wniosła wiedzę artystyczną i wykonawczą w zakresie sztuk performatywnych, festiwali, przywództwa w sztuce, publikacji, polityki artystycznej i rzecznictwa. Kształciła się w zakresie administracji publicznej. Ma szczególną wiedzę kuratorską w zakresie łączenia artystów i ich sztuki z kontekstem, miejscem i społeczeństwem, a także uważa sztukę i kulturę za praktykę społeczno-polityczną, która pobudza wyobraźnię, kreatywność i zmiany. Obecnie robi dysertację z praktyk kuratorskich związanych z tańcem na Uniwersytecie w Melbourne i jest współredaktorką Dancehouse Diary.

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim za pośrednictwem platformy Zoom.

WARSZTATY BEZPŁATNE. OGRANICZONA LICZBA MIEJSC. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się na Polską Platformę Tańca wypełniając jeden z formularzy (Open Platform lub Industry & Media) oraz mailowo odpowiedzieć po angielsku na cztery poniższe punkty:

  1. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych warsztatach?
  2. Czego masz nadzieję się nauczyć?
  3. Opisz swoją pracę/projekt (do 1000 znaków ze spacjami).
  4. Przesłać swoje CV/biogram.

Wiadomość należy przesłać adres: programowy@polskaplatformatanca.pl wpisując w tytule „Warsztaty online z Angelą Conquet – emerging” lub „Warsztaty online z Angelą Conquet – established”. Na zgłoszenia mailowe i rejestrację akredytacji czekamy do 2 kwietnia 2024 r.

Powiązane wpisy