Koordynacja PPT 2024 i akredytacje (rejestracja) – Aleksandra Kowalczyk, info@polskaplatformatanca.pl

Program PPT 2024 – Renata Piotrowska-Auffret, programowy@polskaplatformatanca.pl

Obsługa gości – Renata Piotrowska-Auffret, programowy@polskaplatformatanca.pl

Producent wykonawczy PPT 2024 – Materia, Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, sonianiespialowska@materialodz.pl

Organizator Gali Otwarcia PPT 2024 – Fundacja QKultura

Bilety na Galę Otwarcia PPT 2024 – https://www.operalodz.com/index.php?id=17&id_spectacle=637

Kontakt ws. dostępności – Patrycja Alenkuć, patrycja.alenkuc@nimit.pl

Kontakt z mediami – Agnieszka Wyszomirska, agnieszka.wyszomirska@nimit.pl

Zespół producencki Polskiej Platformy Tańca 2024: 

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora NIMiT ds. Tańca 
Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca NIMiT 
Aleksandra Kowalczyk – Koordynatorka PPT 2024, Specjalistka ds. Impresariatu Tańca NIMiT 
Renata Piotrowska-Auffret – Kuratorka PPT 2024  
Sonia Nieśpiałowska-Owczarek – Producent wykonawczy PPT 2024 Materia 
Jacek Owczarek – Producent wykonawczy PPT 2024 Materia 
Mateusz Czekaj – Starszy Specjalista ds. Impresariatu Tańca NIMiT 
Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca NIMiT 

Dział Komunikacji: 

Monika Arent – Kierowniczka Działu Komunikacji NIMiT 
Agnieszka Wyszomirska – Specjalistka ds. PR NIMiT 
Joanna Szcześniak – Specjalistka ds. stron www 
Mariola Lekszycka – Specjalistka ds. social media NIMiT 

Dział Wydawniczy:  

Karolina Bilska – Kierowniczka Działu Wydawniczego NIMiT 
Urszula Obara – Specjalistka ds. wydawniczych 
dr Katarzyna Skiba – Starsza specjalistka ds. publikacji i dokumentacji 
Katarzyna Borza – Specjalistka ds. publikacji i dokumentacji 
Łucja Siedlik – Specjalistka ds. publikacji i dokumentacji 

Projekty graficzne:

Katarzyna Jasińska – Gra-Fika