Współorganizatorzy

Materia / Łódź

Materia to nowy typ instytucji kultury, oparty na stałej współpracy organizacji pozarządowej z instytucjami samorządowymi, państwowymi i zagranicznymi. Powołana w Łodzi w 2020 roku otwarta przestrzeń dla tańca i choreografii tworzona jest w dialogu z widzami, praktykami, profesjonalistami i amatorami umożliwia eksplorowanie materii i formy tańca tak w procesie twórczym jak w profilaktyce i terapii.

Tworzymy w Łodzi w siedzibach partnerów całoroczny program dla widzów i praktyków dedykowanych tańcowi współczesnemu, scenicznej improwizacji i choreografii.

Poprzez szerokie spojrzenie na taniec i wartości jakie niesie, jako instytucja dzielimy się tym jak oddziałuje on nie tylko na scenie czy w przestrzeni nie scenicznej, lecz także na polu osobistego i wspólnego doświadczenia.

Na program Materii realizuje program składa się corocznie kilkadziesiąt wydarzeń otwartych dla wszystkich jak spektakle, cykle warsztatowe, festiwale, projekty społeczne i familijnych oraz wydarzeń skierowanych do osób zajmujących się tańcem jak rezydencje twórcze, projekty badawcze, specjalistyczne szkolenia dotyczące różnych metod pracy z ciałem lecz także produkcji i tańca

Materia współtworzy polską i międzynarodową scenę tańca współczesnego przygotowując premiery i prezentując repertuar i najnowsze produkcje zarówno łódzkich artystów jak i tych z kraju i zagranicy.

Zapewnienie profesjonalnych warunków do tworzenia i prezentacji umożliwia zacieśnienie współpracy wewnątrz środowiska oraz rozwijaniu sieci partnerstw w lokalnych i międzynarodowych projektach m.in. z USA, Niemczech czy Norwegii.

Materia jednym z inicjatorów oraz w latach 2020-2022 jednym z operatorów ministerialnego Programu Przestrzenie Sztuki, sieci interdyscyplinarnych centrów sztuki. Partnerami byli Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Urząd Miasta Łodzi oraz Poleski Ośrodek Sztuki, później Miejska Strefa Kultury w Łodzi.

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Materię prowadzą wraz z zespołami projektowymi: choreograf, dramaturg tańca i producent dr hab. Jacek Owczarek, prof. AM oraz kuratorka i kuratorka Sonia Nieśpiałowska, we współpracy z producentem Przemysławem Purtakiem.

https://www.materialodz.pl/