O platformie

Polska Platforma Tańca to najważniejsze w naszym kraju profesjonalne wydarzenie networkingowe o potencjale budowania międzynarodowej obecności i współpracy polskiego oraz zagranicznego środowiska tanecznego. Do udziału w nim zapraszani są zagraniczni managerowie, prezenterzy, producenci, promotorzy tańca, dyrektorzy festiwali oraz przedstawiciele innych platform tańca z całego świata. Podczas Polskiej Platformy Tańca prezentowane są polskie produkcje taneczne wybrane w drodze konkursu, organizowane są liczne spotkania, warsztaty i panele dyskusyjne.

Ponad 20 lat doświadczeń

Historia Polskiej Platformy Tańca sięga 2003 roku. Odbyła się wówczas pierwsza edycja wydarzenia w formie przeglądu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Inicjatorom przyświecał ważny cel stworzenie platformy artystycznego dialogu i współpracy w nowych warunkach zintegrowanej Europy.

Głównym organizatorem pierwszej Polskiej Platformy Tańca było Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych (działające w latach 1995-2005), a współorganizatorami i partnerami: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Stara Prochownia, Teatr Mały, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Fundacja ORLEN – DAR SERCA.

W kolejnych latach Centrum Kultury Zamek oraz Art Station Foundation zorganizowały w Poznaniu trzy edycje Polskiej Platformy Tańca w 2008, 2010 i 2012 roku.

Na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami Instytut Muzyki i Tańca został w 2013 roku głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca. Zgodnie z założeniami Instytutu każda kolejna edycja odbywała się w innym mieście przy współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i środowiskami tańca: w 2014 roku w Lublinie we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, w 2017 roku w Bytomiu we współpracy z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark, w 2019 roku w Gdańsku we współpracy z Fundacją Polka dot oraz Stowarzyszeniem Teatr Dada von Bzdülöw. W 2021 roku IMiT przekształcił się w Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT).

Polska Platforma Tańca 2024

Finał VIII edycji Polskiej Platformy Tańca odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia 2024 roku w Łodzi. Współorganizatorem tegorocznego wydarzenia jest Materia oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi.

Wybór Łodzi jest nieprzypadkowy. Miasto jest ważnym ośrodkiem rozwoju edukacji tanecznej oraz promocji sztuki tańca.

W tegorocznej edycji wybór spektakli powierzony został dziesięcioosobowej Komisji Artystycznej, w której znaleźli się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca.

Spośród niemal osiemdziesięciu zgłoszonych w otwartym konkursie spektakli Komisja Artystyczna wybrała piętnaście przedstawień, które zostaną zaprezentowane w Łodzi.

Oprócz spektakli w programie zaplanowano wydarzenia towarzyszące; panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje. Będzie możliwość spotkania się, wymiany informacji i doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

Mamy nadzieję, że tegoroczna Platforma stanie się okazją do zacieśnienia współpracy zarówno na poziomie międzynarodowym jak i wewnątrz środowiska tańca w Polsce.

WEŹ UDZIAŁ