O platformie

Polska Platforma Tańca to najważniejsze w naszym kraju profesjonalne wydarzenie networkingowe o potencjale budowania międzynarodowej obecności i współpracy polskiego i zagranicznego środowiska tanecznego. Do udziału w nim zapraszani są zagraniczni managerowie, prezenterzy, producenci, promotorzy tańca, dyrektorzy festiwali oraz przedstawiciele innych platform tańca z całego świata. Podczas Polskiej Platformy Tańca prezentowane są najciekawsze polskie produkcje taneczne, organizowane są liczne spotkania, warsztaty, panele dyskusyjne.

Ponad 20 lat doświadczeń

Historia Polskiej Platformy Tańca sięga 2003 roku. Odbyła się wówczas pierwsza edycja wydarzenia w formie przeglądu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł. Inicjatorom przyświecał ważny cel stworzenie platformy artystycznego dialogu i współpracy w nowych warunkach zintegrowanej Europy.

Głównym organizatorem pierwszej Polskiej Platformy Tańca było Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych (dziś już nieistniejące), a współorganizatorami i partnerami: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Stara Prochownia, Teatr Mały, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Fundacja ORLEN – DAR SERCA.

W kolejnych latach Centrum Kultury Zamek oraz Art Station Foundation zorganizowały w Poznaniu trzy edycje Polskiej Platformy Tańca w 2008, 2010 i 2012 roku.

W 2010 roku powstała nowa instytucja kultury podlegająca Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Muzyki i Tańca. Na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami IMiT został w 2013 roku głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca. Instytut zorganizował trzy edycje – w 2014 roku w Lublinie, 2017 roku w Bytomiu, w 2019 w Gdańsku. Zgodnie z założeniami Instytutu każda kolejna edycja odbywała się w innym mieście, przy współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem tańca. W 2021 roku IMiT przekształcił się w Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (NIMiT).

Polska Platforma Tańca 2024

Finał VIII edycji Polskiej Platformy Tańca 2024 odbędzie się w dniach 18-21 kwietnia w Łodzi.

Wybór Łodzi jest nieprzypadkowy. Miasto jest znaczącym ośrodkiem rozwoju edukacji tanecznej oraz promocji sztuki tańca.

W tegorocznej edycji wybór spektakli powierzony został dziesięcioosobowej Komisji Artystycznej, w której znaleźli się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca.

Spośród niemal osiemdziesięciu zgłoszonych w otwartym konkursie spektakli Komisja Artystyczna wybrała piętnaście przedstawień, które zostaną zaprezentowane w Łodzi.

Oprócz spektakli w programie zaplanowano wydarzenia towarzyszące; panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje. Będzie możliwość spotkania się, wymiany informacji i doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów.

Mamy nadzieję, że tegoroczna Platforma stanie się okazją do zacieśnienia współpracy zarówno wewnątrz samego środowiska tańca w Polsce, jak i na poziomie międzynarodowym.