Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisze o tańcu, teatrze, sztuce, publikuje m.in. w miesięcznik „Teatr”, „Didaskaliach”, „Znaku”, „Res Publice Nowej” „dwutygodniku.pl”. Jest autorką i redaktorką wielu wydawnictw książkowych o tańcu, teatrze i sztukach performatywnych, po polsku i po angielsku.

Była członkiem rady redakcyjnej „Słownik tańca XX i XXI wieku “. Prowadziła jako kuratorka projekty artystyczne, badawcze i edukacyjne w Polsce i za granicą. Zasiada w jury polskich i międzynarodowych konkursów i platform tanecznych, Jest ekspertem MKiDN. Była członkinią pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca (2010-2013).

Autorka i kuratorka MAKT – Mobilnej Akademii Krytyki Tańca, zainicjowała i prowadziła Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie a wraz z Mikołajem Mikołajczykiem Scenę Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie.

Wyróżniona wieloma nagrodami i stypendiami: Jest członkiem Dance Critics Association, Congress of Research in Dance, The International Dance Council CID, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Forum Choreologicznego, była członkiem założycielem i pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, Od września 2022 jest Prezesem Zarządu European Network of Information Centres for Performing Arts ( ENICPA) Obecnie kieruje Działem Naukowo-Wydawniczym, jest też pełnomocnikiem Dyrektora do spraw wydawniczych, zagranicznych i programu Przestrzenie Sztukiw Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.