Założycielka, choreografka i wieloletnia dyrektorka artystyczna Lubelskiego Teatru Tańca i Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej oraz twórczyni i wieloletnia dyrektorka artystyczna Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie.

Przez wiele lat związana z niezależnym studenckim ruchem artystycznym stworzyła profesjonalny ośrodek tańca współczesnego w Centrum Kultury w Lublinie. Stworzyła ponad 40 choreografii i spektakli teatru tańca, które prezentowane były podczas wiodących festiwali w Polsce oraz zagranicą.

Związana z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca jako członkini Komisji Artystycznej Polskiej Platformy Tańca (2012-2014, oraz w 2024) oraz członkini Rady Programowej ds. Tańca (2015-2017). Za swoją działalność w dziedzinie kultury otrzymała wiele wyróżnień, m.in.: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt pracy artystycznej (2010), Srebrny Krzyż Zasługi (2014), Medale Prezydenta Miasta Lublin (2006, 2016), Medal 700-lecia Miasta Lublin (2017).